Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

fearoflove
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viawszystkodupa wszystkodupa
fearoflove
7334 c8ea 390
Reposted fromcogitavi cogitavi viawszystkodupa wszystkodupa
fearoflove
fearoflove
bermuda triangle of productivity
fearoflove
7396 85ed 390
fearoflove
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz vialaparisienne laparisienne

January 07 2020

fearoflove
- Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
fearoflove
9145 a0e1 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf via12czerwca 12czerwca
fearoflove
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
fearoflove
Nie pozwól, by cię przekonali, że jesteś zła, podczas gdy oni odwracają głowę, żeby nie widzieć własnych grzechów.
— Alaitz Leceaga - "Las zna twoje imię"
fearoflove
fearoflove
Mimo pozorów znosiłam to bardzo ciężko, na zmianę walcząc z poczuciem straty, nienawiści i porażki, a miks tych uczuć doprowadził mnie niemal na skraj depresji. Stałam nad przepaścią, machając rękami, bo coś, czego nie potrafiłam zidentyfikować, trzymało mnie za skraj bluzki i odciągało do tyłu. Patrzyłam w pustkę, a pustka patrzyła we mnie.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
fearoflove
9144 6d40 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaarrives arrives
fearoflove
Grunt to humor


Zanoszę się śmiechem, stojąc na cienkiej linie nad przepaścią.
Kiedy przestanę się śmiać, spadnę.
— Świrszczyńska
Reposted frommissljud missljud vialaparisienne laparisienne
fearoflove
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax vialaparisienne laparisienne
fearoflove
- A jak pani sypia?
- Różnie.
- To znaczy jak?
- Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— Marta Dzido, "Małż"
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viaarrives arrives

January 02 2020

fearoflove
8152 aa7f 390
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaMousie Mousie
fearoflove

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem vialaparisienne laparisienne
fearoflove
0923 6d96 390
Reposted fromlaters laters vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl