Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

fearoflove
0499 ca24 390
Reposted fromrichardth richardth viafullmoon fullmoon
fearoflove
Gdy wie się jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
fearoflove
1670 7d76 390
Reposted fromrichardth richardth viaMrrruk Mrrruk

August 15 2017

fearoflove
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
fearoflove
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viafrytkatosia frytkatosia
fearoflove
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova viafrytkatosia frytkatosia
fearoflove

Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się. 
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę 
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby 
ciebie odpędzić.  (...)
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viafrytkatosia frytkatosia
fearoflove
1958 273f 390
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaarrives arrives

August 14 2017

fearoflove
fearoflove

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel vialaparisienne laparisienne
fearoflove
fearoflove

Zanurzam się w twoich perfumach, nie mogę oddychać (...)
Tyle mam pragnień i tyle tych wspomnień i tyle twych zdjęć (...) 

Już ci mówiłem zażyłem narkotyk i płonie mi krew
Tobie już też, gęsto w sypialni od spojrzeń i łez, przy skroni twój szept

— Taco Hemingway "35"
fearoflove
Reposted fromoll oll viafrytkatosia frytkatosia
fearoflove
Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy, które mało nas obchodzą. 
— Happysad
fearoflove
2785 7210 390
Reposted frommeem meem viafrytkatosia frytkatosia
fearoflove
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia
fearoflove
2433 5222 390
fearoflove

Kim są ci wszyscy ludzie, którzy pojawiają się w naszym życiu, domagając się naszej uwagi, miłości, a potem nagle odchodzą? 

— Bernard Minier
fearoflove
Reposted frombaskua baskua viaarrives arrives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl