Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

fearoflove
0884 4ba5 390
Reposted fromTenSigis TenSigis viaMrrruk Mrrruk
fearoflove
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove vialaparisienne laparisienne
fearoflove
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski "Pokolenie selfie"
Reposted fromlakonika lakonika vialaparisienne laparisienne
fearoflove
1935 7176 390
Reposted fromhormeza hormeza vialaparisienne laparisienne

July 03 2017

fearoflove
2957 38e8
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaMrrruk Mrrruk
fearoflove
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis vialaparisienne laparisienne
fearoflove
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viaioiooo ioiooo
fearoflove
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
3771 b8a1 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaboli boli
fearoflove
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viaioiooo ioiooo
fearoflove
3017 32fb
fearoflove
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka vialaparisienne laparisienne
fearoflove
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Hłasko
Reposted fromrikita rikita vialaparisienne laparisienne
fearoflove
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
fearoflove

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viaioiooo ioiooo
fearoflove
Niektórzy zmienią życie, by być częścią czyjegoś.
— Camell x TMK aka Piekielny
fearoflove
To nie to, co się wydarza, cię zmienia, ale to, jak to przeżywasz.
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
8217 b32f 390
Reposted fromshitsuri shitsuri vialaparisienne laparisienne
fearoflove
7639 98bf 390
fearoflove
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viamargot margot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl