Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

fearoflove
9391 ae29 390
Reposted fromnatory natory viaMrrruk Mrrruk
fearoflove
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści

May 10 2017

fearoflove

May 08 2017

Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
Reposted fromnoirceur noirceur viafrytkatosia frytkatosia

April 30 2017

6033 c4a6 390
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
5859 bb32 390

notalickofsense:

TO EVERYONE YOU KNOW WHO YOU ARE

fearoflove

Weź mię, ja umrę przy tobie,
Nie lubię świata.

— Adam Mickiewicz
Reposted fromAng3ll Ang3ll viafrytkatosia frytkatosia
fearoflove
2222 a1d1 390
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viafrytkatosia frytkatosia
fearoflove
4354 a5c9
When someone asks me what I do with my life
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaMrrruk Mrrruk
fearoflove
fearoflove
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafrytkatosia frytkatosia

April 29 2017

fearoflove
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
fearoflove
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasection section
fearoflove
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromlovvie lovvie vianowaczi nowaczi
fearoflove
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanakarenina anakarenina
fearoflove
1236 c8c7 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaanakarenina anakarenina
fearoflove
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
fearoflove
Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań związanych z niedotrzymywaniem obietnic, jest tylko jeden sposób: nie oczekuj niczego w zamian.
— Włodek Markowicz
Reposted fromiamdreamer iamdreamer viaanakarenina anakarenina
fearoflove
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl