Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

fearoflove
3827 48c0 390
Reposted fromkarr4mba karr4mba vialaparisienne laparisienne
fearoflove
9461 be79 390
Reposted fromhysterie hysterie vialaparisienne laparisienne
fearoflove
5005 c699 390

Przypominam sobie sny o pięknej przyszłości, do której wszystkie drzwi są zamknięte już bezpowrotnie.

— Pezet - Źrenice
Reposted fromdeviate deviate vialaparisienne laparisienne

February 23 2017

fearoflove
2105 4cb5 390
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr vialaparisienne laparisienne
7003 6f2a 390
Reposted frombuddhablink buddhablink vialaparisienne laparisienne
fearoflove
Bardzo chciałbym Cię dotknąć w tej naszej samotności. 
— Lista Schindlera
Reposted fromflesz flesz vialaparisienne laparisienne
fearoflove
fearoflove
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromjozefspace jozefspace vialaparisienne laparisienne
fearoflove
3446 772c 390
fearoflove
Milczenie też głos. I także słowa. Tylko słowa, które straciły wiarę w siebie.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
fearoflove
4433 2ecd 390
Reposted frommahidevran mahidevran vialaparisienne laparisienne
fearoflove
Pora przestać rozmyślać, czas zacząć działać.
— Charlaine Harris "Martwy i nieobecny"
fearoflove
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viayield-to-me yield-to-me
fearoflove
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
fearoflove
6513 b600 390
Reposted fromvandalize vandalize viamaciusia maciusia
fearoflove

"Poza tym na samotność, umartwianie się i użalanie nad sobą trzeba mieć strasznie dużo czasu. Ludzie, którzy nie chcą czuć się samotni i nie chcą tego tak dotkliwie odczuwać, ratują się, wypełniając sobie dzień tak, że nie mają wolnej chwili."

— bezsprzecznie J.L. Wiśniewski
Reposted fromhysterie hysterie viayield-to-me yield-to-me
fearoflove
fearoflove
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
fearoflove
Uważaj, gdy stajesz twarzą w twarz z ludźmi o zranionych sercach: nie zdołasz ich pocieszyć. I nie ma takiej cierpliwości, mądrości, wielkoduszności, namiętności, która byłaby zdolna ukoić owe zawiedzione serca.
— Sándor Márai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl