Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

fearoflove

September 21 2017

1830 9b21 390
Reposted fromreylin reylin vialaparisienne laparisienne

September 19 2017

8501 9bc4 390

September 17 2017

fearoflove
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
fearoflove
5438 2ee6 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaMrrruk Mrrruk
fearoflove
5403 2b5a 390
Reposted fromLoczke Loczke viaMrrruk Mrrruk
fearoflove
3288 3b78 390
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
fearoflove
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viacrambie crambie
fearoflove
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacrambie crambie
fearoflove
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
fearoflove
Nadużywanie słów
może zaszkodzić.
Zostawię Ci tylko
jedno.
Kocham.
— Robert Baranowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacrambie crambie
fearoflove
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacrambie crambie
fearoflove
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacrambie crambie
fearoflove
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacrambie crambie
fearoflove
Marzą mi się nasze wspólne... nasze wspólne wszystko
Reposted fromyoo yoo viacrambie crambie
fearoflove

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacrambie crambie

September 13 2017

fearoflove
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
fearoflove
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
fearoflove
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl