Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

fearoflove
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromhelven helven viafrytkatosia frytkatosia
fearoflove

Zrobiłbym dla niej absolutnie wszystko. Zraniłbym każdego, kto doprowadziłby ją jeszcze raz do takiego płaczu. Spaliłbym dla niej całe miasta. 

— T.M. Frazier - "King"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia
fearoflove
Odnalazłem siebie w smutnych oczach dziewczyny, która była tak samo zagubiona jak ja. A może my wcale się nie odnaleźliśmy. Może po prostu postanowiliśmy zgubić się razem.
— T.M. Frazier – "King"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia
fearoflove
7392 d394 390
Reposted fromtotal1ty total1ty vialaparisienne laparisienne
fearoflove
4175 d937 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne

January 18 2018

fearoflove

Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie. 

— Janusz Leon Wiśniewski - S@motność w sieci
fearoflove
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy vialaparisienne laparisienne
fearoflove
9798 ef11 390
Lolita (1997)
fearoflove
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku vialaparisienne laparisienne
fearoflove
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
fearoflove
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
fearoflove
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema

October 06 2017

fearoflove

September 21 2017

1830 9b21 390
Reposted fromreylin reylin vialaparisienne laparisienne

September 19 2017

8501 9bc4 390

September 17 2017

fearoflove
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
fearoflove
5438 2ee6 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaMrrruk Mrrruk
fearoflove
5403 2b5a 390
Reposted fromLoczke Loczke viaMrrruk Mrrruk
fearoflove
3288 3b78 390
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl